Що таке Група сприяння розбудові Інтермаріуму?

Група сприяння розбудові Інтермаріуму (UA, ENG)

Заснована 2 липня 2016 р. за ініціативи Андрія Білецького, народного депутата України, заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки й оборони, засновника і першого командира полку АЗОВ, лідера партії Національний Корпус.

1 конференція Групи сприяння розбудові Інтермаріуму

Установча конференція Групи сприяння розбудові Інтермаріуму пройшла у Києві 2 липня 2016 р. під назвою «Балто-Чорноморський Союз – геополітична альтернатива для Центральної та Східної Європи» за участі делегатів з Польщі, Білорусі, України, Литви, Хорватії, Словаччини, Грузії та РФ (Калінінграду). Крім того, на конференції були присутні військові аташе Литви, Угорщини, Румунії та Польщі.

2 конференція Групи сприяння розбудові Інтермаріуму

Друга конференція Групи сприяння розбудові Інтермаріуму відбулася в Києві 27 квітня 2017 р., продовживши налагодження співпраці країн регіону у безпековій, економічній та культурній сфері. Делегати з Латвії, Литви, Естонії, Польщі, України, Хорватії та Білорусі обмінялися досвідом і пропозиціями щодо тем від розбудови територіальної оборони до забезпечення економічної та енергетичної самодостатності регіону.

3 конференція ГСРІ відбудеться цієї осені, очікуйте на деталі.
****
Intermarium Development Assistance Group (Intermarium Support Group)

Founded July 2, 2016 on the initiative of Andriy Biletsky, MP of Ukraine, deputy head of the parliamentary Committee on National Security and Defense, founder and the first commander of the AZOV regiment and leader of the National Corps party.

1st Conference of the Intermarium Development Assistance Group

The inaugural conference of the Intermarium Development Assistance Group was held in Kyiv on July 2, 2016 under the title «(Adriatic-)Baltic-Black Sea Union — a Geopolitical Alternative for Central and Eastern Europe» with the participation of delegates from Poland, Belarus, Ukraine, Lithuania, Croatia, Slovakia, Georgia and the Russian Federation (Kaliningrad). In addition, the military attache of Lithuania, Hungary, Romania and Poland attended the conference.

2nd Conference of the Intermarium Development Assistance Group

The second conference of the Intermarium Development Assistance Group was held in Kyiv on April 27, 2017 continuing to establish cooperation between the countries of the region in the security, economic and cultural spheres. Delegates from Latvia, Lithuania, Estonia, Poland, Ukraine, Croatia and Belarus exchanged experiences and suggestions on the topics varying from the development of territorial defense to ensuring the economic and energy self-sufficiency of the region.

3rd conference of the IDAG is scheduled for this autumn, expect the details soon.

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *